Referenser / samarbetspartners:

  • Vårdcentral i Stockholm
  • Stockholm stad
  • Salems kommun
  • Bemanningsföretag e-quality personalkraft AB
  • CHPS, centrum för högpresterande system
  • Månadstidningen MAMA
bild_018_500