Välkommen till samtalsterapeut Kia Kinell

Jag mår dåligt säger många människor. TÄNK om du slapp präglas av oro / ångest / rädsla / skuldkänslor / irritation.

Ställ dig frågan: Vem är det som bestämmer i ditt liv och Vad bestämmer i ditt liv? Det optimala är: Att leva ett liv, och inte försöka vinna ett krig över sina känslor.

Vill du komma ut ur det som gnager i dig och vill du göra nya val i livet som passar just dig. Du och jag arbetar terapeutiskt tillsammans för att hitta innehållet i gnaget och det kan leda till att du blir känslomässigt friare och du får bättre relationer.

Om du jobbar på med din förändring får du en mjukare inre röst och en mjukare kompass att navigera efter.

Det finns inga färdiga behandlingsmodeller utan vi arbetar med det som är angeläget för dig från gång till gång.En anledning till att jag inte kan lova någonting (ingår inga bindande avtal) är att jag inte känner mina klienter initialt och jag känner heller inte till klienters problematik.Sen uppstå det saker på vägen så som oförutsedda händelser i människors liv, sjukdom, olyckor, sjukskrivning, arbetsrelaterade problem, m.m och dessa saker gör också att behandlingen får en annan inriktning och fördröjning.

Jag arbetar med ”ett samtal i taget” och det bygger tillit och trygghet. Att jag arbetar med ett samtal i taget är för att ett samtal gör skillnad.

Mina bedömningar ligger som grund för vad jag kan hjälpa till med.

Jag ingår inga bindande avtal med mina klienter och jag lovar inte mina klienter någonting gällande hur lång en behandling är = tidsåtgång, hur ofta eller sällan man ska ha sina samtal, när behandlingen skall ske, jag lovar ej en behandling inom en viss tid eller period och jag kan heller inte lova att leva upp till mina klienters egna förväntningar på resultat av behandling m.m. Det mesta handlar bland annat om hur motiverad du är, om du bestämt dig för en förändring, hur du klarar av en känslomässig process, om du kan jobba med dig själv mellan samtalen, förväntningar du har på dig själv, förståelse av dina problem m.m.

En annan anledning till att jag inte kan ingå ett bindande avtal är för att klienter oftast bokar ”ett samtal i taget” och då vill klienter oftast samtala om det som är angeläget vid varje tillfälle.Som oftast kommer det ny information till mig – om mina klienters problem – i varje samtal som gör att behandlingen tar en ny väg som passar dig.

bild_kia