Referenser / samarbetspartners:

  • Vårdcentral i Stockholm
  • Stockholm stad
  • Salems kommun
  • Bemanningsföretag e-quality personalkraft AB
  • CHPS, centrum för högpresterande system
  • Månadstidningen MAMA
  • Tingsrätterna i Stockholm
  • Styrelseledamot i Gatans Vänner
  • MIND föräldralinjen
  • Ny Gemenskap

OMDÖMEN:

En klient uttrycker sig så här: ”jag visste inte varför jag mådde dåligt, men redan efter tre samtal förstod jag mina inre konflikter.

En klient uttrycker sig på det här sättet om sin behandling med mig: ”min familj är hel igen”.

En klient uttryckt sig om sin behandling med mig: ”Du är en jätte bra terapeut och din tydlighet hjälpte mig”.

bild_018_500