Ångest

Enkelt kan man beskriva ångest som olika känslor som krockar med varandra och den mest centrala känslan brukar vara rädsla. Det är en slags orealistisk oro som är ihållande. Intensiteten, längden och frekvensen på ångesten kan växla. För en del människor kan ångesten innebära problem med koncentrationen och svårigheter med att prestera i vardagen. Utöver kronisk oro kan du ha fysiska symtom så som skakningar, muskelsmärtor, sömn- och magproblem, samt yrsel och irritation. Det är inte farligt.

Ångest är också en naturlig reaktion i en hotfull situation. Ursprungligen har ångesten haft ett överlevnadsvärde då den försätter kroppen i ett slags alarmberedskap.

”Ångest brukar beskrivas som en känsla olik och värre än allt annat.”

Panikångest kommer plötsligt och är oväntat intensivt. En känsla av overklighet som känns obehaglig och skrämmande. Panikångest är inte farligt och det går över av sig själv.

bild_012_500