Livskris och sorg

Vi upplever sorg efter förluster i livet. De största och mest smärtsamma förlusterna brukar vara närståendes död men man kan också uppleva sorg efter en separation, en bruten vänskapsrelation eller ett förlorat jobb. Andra stora förändringar i livet som kan orsaka sorgreaktioner är då barnen flyttar hemifrån och att gå i pension.

Sorg är personlig och privat vilket betyder att sorgen inte går att jämföras med andras sorg. Det finns ingen rangordning i sorg utan man sörjer det som gått förlorat.

Livskriser kan handla om svårigheter i våra utvecklingskriser. De fyra utvecklingskriserna är tonårstiden, föräldraskapet, medelåldern samt pensioneringen.

bild_032_500