Livskris,trauma och sorg

Vi upplever sorg efter förluster i livet. De största och mest smärtsamma förlusterna brukar vara närståendes död men man kan också uppleva sorg efter en separation, en bruten vänskapsrelation eller ett förlorat jobb. Andra stora förändringar i livet som kan orsaka sorgreaktioner är då barnen flyttar hemifrån och att gå i pension.

Sorg är personlig och privat vilket betyder att sorgen inte går att jämföras med andras sorg. Det finns ingen rangordning i sorg utan man sörjer det som gått förlorat.

Trauma.Alla reagerar olika på svåra händelser.Man brukar beskriva trauma som återupplevelser av sin svårighet och som inte går över av sig självt och det är ofta kopplat till hög stress och traumat kan utvecklas till PTSD.

Livskriser kan handla om svårigheter i våra utvecklingskriser. De fyra utvecklingskriserna är tonårstiden, föräldraskapet, medelåldern samt pensioneringen.

bild_032_500