Par och familjeterapi

Har ni funderingar kring svårigheter att hantera era konflikter.Konflikter påverkar barnen även fast du tror att ”barnen inte hör och ser”.

  • Bråk i parrelationen
  • Bråk i familjen
  • Svartsjuka
  • Otrohet / förtroendekris
  • Missbruk
  • Att bilda ny familj / bonusfamiljer
  • Får ni inte till livet i bonusfamiljen
  • Maktbalansen har förändrats mellan er
  • Problem med barnen
  • Coaching i känslomässig utveckling som par eller individuell coaching

         eller

vill ni separera och samtidigt ordna det bästa för era barn. Jag har god barnkunskap.Vid konflikter mellan föräldrar tappar man oftast fokus på barnen eftersom konflikter upptar ett stort utrymme och barnen får då inte alltid bekräftelse under pågående konflikt och inte heller en central plats som dom tidigare haft.
Många gånger räcker det med 5 samtal. Samtalen fördelas över en längre tid. Det krävs då att du har ett engagemang och en egen vilja till förändring och du måste också kunna arbeta med din känslomässiga förändring mellan samtalen. Ni får övningar att arbeta med och nya tankar för att påverka er framtid i den riktning ni själva vill.

bild_024_500