Samtalsbehandling

Många som kommer till mig vill ha hjälp med återkommande gnagande problem och problem som uppkommer i relationen till andra. Behandlingen börjar ofta med att vi tillsammans identifierar dina mönster, med andra ord de strategier och beteenden du använder dig av i relationer. Våra anknytningsmönster formas redan från den dag vi föds och anpassas under vår uppväxt för att vi skall få den omvårdnad och närhet vi behöver från våra vårdnadshavare.
Dessa strategier är anpassade till att vara barn i uppväxtmiljön men i vuxen ålder kan strategierna ställa till problem då livets förutsättningar förändras.Du ställer dig ofta fråga ”varför fungerar inte mina relationer”.

Det kan också vara så att du även utvecklat överlevnadsstrategier under uppväxten.De 5 vanligast strategierna är att vara duktig, vara hjälpsam, bli rebellisk, bli osynlig samt ett clown liknande beteende.Strategierna växlar över tid.Barn går in i en eller flera överlevnadsstrategier för att kunna ”vara någon”. Strategierna fungerar under barndomen men inte i vuxenlivet.

I behandlingen får du lära dig nya sätt att hantera dina relationer utifrån vad du mår bra av, och inte vad du lärt dig sen tidigare. Det finns korttidsbehandlingar och längre behandlingar.

bild_015_500

Jag stärkande behandling

Jag stärkande behandling bygger på att ta reda på vem du vill vara och vad du vill med ditt liv. Vi arbetar med samtalskort. Den behandlingen tar ca 10 timmar.

Livskriser

Våra livskriser kan vara svåra att bära själv. Några exempel på det är separation, problem på arbetsplatsen, arbetslöshet, trauman, sorg, egen sjukdom och föräldraskapet.

Biologiska affekter

Samtalsbehandlingen kan också handla om svårigheter med våra biologiska affekter så som glädje, sorg, skam, förvåning, rädsla, ilska, nyfikenhet, avsky och avsmak.En affekt som oftast ligger och ”stör” är ilska och rädsla.