Självkänsla/självförtroende

Självkänsla återspeglar hur du värdesätter dig själv. Det är att ha förtroende för sig själv utifrån den du är. Självkänsla är själens immunförsvar. Det är pelaren i psyket och en färskvara. Du behöver jobba med självkänslan regelbundet. Bekräftelsen behöver komma inifrån men vi söker oftast bekräftelse från andra människor och då kommer det utifrån.

Jag har en enkel övning som heter ”hur har jag haft det med mig själv i dag” och som du kan börja med på en gång utan att ha förkunskaper.

Prestationsbaserad självkänsla är det vi oftast omedelbart känner igen. Ju mer vi presterar desto mera bekräftar du dig själv i en riktning som kanske inte håller i längden.

Självförtroende är att ha förtroende för sig själv utifrån det du gör. När du lyckas med saker växer självförtroendet och du blir säkrare på att det kommer att gå bra även nästa gång. Nästan alla har ett gott självförtroende.

bild_035_500