Uppskjutande beteende

Ett uppskjutande beteende heter prokastinering. Du skjuter upp saker genom olika negativa tankar om dig själv så som ”ingenting blir bra”, ”det är ingen idé” och kanske tänker du ”jag får ingenting gjort”.

Det du behöver hjälp med är att sätta realistiska, nårbara och tydliga mål. Du siktar oftast för högt för att nå målet redan från början. Det som är vanligt att skjuta upp är kontroll på ekonomin, att söka jobb, att begära högre lön, oordning i hemmet, boka aktiviteter och träffa vänner.

bild_036_500